Kassabok förd av Erik Herngård 1891 - 1892
 Kassaboken började E H skriva i samband med att han studerade på folkskoleseminarium i Härnösand.
Han var då 18-19 år gammal.
Kassaboken finns sedan fram till Eriks död 1943!

Tillbaka...